Kroppssåpe

Fjellbit si kroppssåpe gjer kroppen rein utan å tørke ut huda, samstundes som den også gjer godt både for deg og miljøet rundt deg.

Kroppssåpene er laga av 100 % naturlege ingrediensar – fleire av dei er hausta ute i den rike fjellfloraen i Skjåk. Såpene er utvikla og produsert av lokale fagfolk med hjarte for naturlege produkt som gjer godt for kroppen.

Dette er kroppsåpene du kan velge blant frå Fjellbit: